Esari är Fortums utvalda partner för installationen av CHC-pannanläggning i Mankans

Fortum och Equinix har inlett ett samarbete där spillvärmen från Equinix två datacenter i Esbo kommer att användas i Fortums fjärrvärmenätverk. Projektet krävde en underleverantör som kunde leverera mer än bara en skyddscontainer inom en snäv tidsram – skyddscontainern skulle även utgöra en komplett helhet där all nödvändig el-och processutrustning var färdigt installerad.

Mankansprojektet hade många unika krav. Målet var att leverera en nyckelfärdig containerlösning som utformats av Fortums experter. Containrarna byggdes i underleverantörens fabrik och transporterades sedan vidare till Esbo, där de monterades fast på ett förtillverkat fundament.

Utmanande projekt är Esaris specialitet

Otto Schütt, projektledare för Fortums värme- och kylsystem, säger att Fortum valde Esari som sin samarbetspartner på grund av deras förmåga att ta sig an utmanande projekt. Förutom det erbjuder Esari ett brett utbud av tjänster, där montering och installation av all nödvändig HVAC-utrustning, instrument och elsystem ingår.

Containrarna är små enligt de yttre måtten men innehåller en enorm mängd teknik. ”Mankans CHC-pannanläggning har tio gånger mer teknikutrustning jämfört med ett konventionellt maskinrum”, säger Patrik Knutar, vd för Esari.

Han menar att Esari har en klar konkurrensfördel då de bygger sina teknikbyggnader och containrar inomhus, eftersom byggnadsförhållandena alltid är optimala där. Många industriprojekt genomförs inomhus som ett alternativ till den traditionella byggmetoden med modulbyggnationer på plats. Alla delar som kan tillverkas internt, görs internt vid Esari.

Professionell handledning och planering

Samarbetet mellan Fortum och Esari har fungerat mycket bra, särskilt när det kommer till förändringarna som gjorts under projektets gång. Esari har varit mycket proaktiva med att komma med förbättringsförslag, vilket varit värdefullt för projektets framgång.

Enligt Otto Schütt har Esaris engagemang och handlingskraft under projektet varit en positiv överraskning. Teamets vilja att ta itu med utmaningar och hitta kreativa lösningar har varit väldigt imponerande. En annan positiv överraskning var deras öppenhet, som var en stor tillgång under projektets gång.

Den precision och effektivitet med vilken de hanterade tidsplanen var mycket imponerande.

Knutar säger att Fortum genom att välja Esari fick en kostnadsfri projektledning, som inkluderade samordning av det övergripande projektet och alla nödvändiga installationer, på köpet.

Esaris gedigna kompetens och erfarenhet har gett projektet ett klart mervärde. Handledningen och förbättringsförslagen som nämnts ovan främjade projektet avsevärt.

Esari har även ett bra nätverk av underleverantörer. De delar som inte kunde tillverkas internt tillverkade istället specialiserade företag. I Mankansprojektet tog LVI Klemola Oy och Peltisepänliike Nykänen Oy, båda företag från Vetil, hand om VVS-installation och rördragning.

Den perfekta lösningen för kundens behov

Schütt förklarar att Esari skiljer sig från andra leverantörer eftersom de vanligtvis erbjuder standardutrustning som senare anpassas till deras behov. Esari, å andra sidan, byggde containrarna utifrån Fortums egna ritningar och krav.

Schütt sammanfattar kort varför han skulle rekommendera Esari till andra: ”Esari kan erbjudera kompletta och skräddarsydda lösningar. De tar hänsyn till kundens förväntningar och de tekniska krav som ställs och skapar lösningaren lösning som uppfyller kundens individuella behov.”

För mer information, kontakta:

Otto Schütt
projektledare
Fortums värme- och kylsystem

Patrik Knutar
vd
Oy Esari Ab

Ta kontakt

Osäker på vilken lösning som passar dig bäst?
Inga problem. Vårt erfarna team på Esari hjälper dig att hitta rätt. Fyll i kontaktformuläret eller ring oss så svarar vi på dina frågor.

    Kontaktformulär


    Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.